Klantcase: nieuw business model in kaart brengen


 

Een internationaal opererende klant van HortiTaal besloot eind 2020 een nieuw business model te implementeren in het kader van de ontwikkeling van een nieuwe strategie. Belangrijk hierbij was om de Management Teams van de verschillende bedrijfsonderdelen mee te nemen in dit proces. Maar hoe zorg je ervoor dat iedereen ‘het verhaal’ achter de verandering begrijpt? HortiTaal bood de helpende hand.

In samenspraak met de communicatieafdeling van het bedrijf werd besloten de bestaande, veelal ingewikkelde documenten grotendeels links te laten liggen. In plaats daarvan daagden wij verschillende leden van het strategieteam uit om door middel van Zoom-interviews in hun eigen woorden te omschrijven wat de transitie naar het nieuwe business model nu precies zou inhouden. Op deze manier ‘dwongen’ we hen met een andere bril naar het proces te kijken, wat soms ook voor henzelf verrassende nieuwe inzichten opleverde. De uitkomsten van de telkens ongeveer een uur durende gesprekken werden door ons in een aantal bondige alinea’s samengevat.

Samenwerking
Voor deze interviews werkte HortiTaal samen met fond® om alle kennis en vaardigheden te bundelen die voor een dergelijke opdracht nodig zijn. Het gaat hier immers niet alleen om copywritingvaardigheden en kennis van de sector, maar ook om het kunnen begrijpen en analyseren van de processen die zich aan de top van een miljoenenbedrijf afspelen. Juist om iets in ‘Jip-en-Janneke-taal’ te kunnen omschrijven, moet je zelf een diepgaand inzicht hebben in het grotere geheel.

Vertalen
Nadat de tevreden klant negen one-pagers in bezit had, mochten we bij HortiTaal uiteraard ook terugvallen op onze core business: deze teksten vertalen naar het Engels zodat ook de internationale medewerkers er kennis van konden nemen. Een verandering in de business strategy is niet eenvoudig te realiseren, maar vaak wel noodzakelijk. Duidelijkheid en eenduidigheid in het ontwikkelproces is dan ook essentieel voor een goed resultaat. We zijn blij dat we hieraan een steentje hebben mogen bijdragen.

Terug naar de nieuwspagina